Certificering i erhvervsrettet testning – Kognitiv Test

Erhvervsrettet testning er et kognitivt testværktøj til vurdering af en persons evne til at tænke og lave de rigtigte konklusioner

En erhvervsrettet test fortæller dig på specifikke områder, hvor hurtig personen er til at fremkomme til et svar samt hvor rigtigt personens svar er.

Erhvervsrettet test anbefaler vi at anvende sammen med personanalysen ved rekruttering og talentudvikling – du kan købe en erhvervsrettet test direkte hos os eller blive certificeret.

Læs om de 9 individuelle deltest herunder. Her anbefaler vi, at en kandidat udfylder max. 4 deltests.

Hvis du er interesseret i certificeringen og gerne vil afprøve en eller to af de erhvervsrettede test – så kontakt os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk.

De 9 deltests

Abstrakt logisk tænkning

Evnen til at se helheder og muligheder, samt forstå de indbyrdes forhold mellem forskellige elementer. Relaterer sig til generel indlæringsevne som kan udvikles.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Forretningsudvikling, abstrakt matematik, IT, forskning og håndværker/bygningskonstruktør.

Forståelse for logiske processer

Evnen til at forstå årsagssammenhænge og effekten heraf. Ligeledes forståelsen af hvordan informationer omsættes i hverdagen samt systematisk tænkning. Dette område er sværere at udvikle.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Computerprogrammering, forskning, udarbejdelse af analyser, projektledelse, salg, indkøb og logistik.

Rumlig tænkning

Evnen til at se logiske processer visuelt, samt evnen til at styre den indsamlede information gennem visuel tænkning. Rumlig tænkning er ofte forbundet med kreative fag.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter.

Forståelse for den sociale kontekst

Evnen til at forstå sammenhænge og andre mennesker. En høj score tyder på stor menneskelig indlevelsesevne; nogle mennesker fornemmer hurtigt og intuitivt hvis en kollega ikke trives. Det er forståelsen for den sociale kontekst, som kommer i spil.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Ledere, undervisere, politikere, sælgere, fysioterapeuter og læger.

Numerisk tænkning

Evnen til at opfatte sammenhængen mellem numerisk information. Vi kender alle talrækker, hvor man skal skrive det næste til i rækken. Nogle ser det med det samme, imens andre skal bruge længere tid på at se sammenhængen.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Generelle fag med numerisk forståelse, detailsalg, ledelse, regnskab, logistik, økonomi og salg.

Matematisk logisk tænkning

Evnen til at forstå den logiske anvendelse af matematik, vurdere argumenter og påvise fejlbehæftede følgeslutninger. Evnen til at anvende matematik, logik og/eller statistik i beslutningsprocessen.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Dataanalyse, forskning, analytiker, indkøber, logistik og ledere.

Ordparforståelse

Evnen til at forstå sammenhængen mellem forskellige begreber og klissificere information. Det er evnen til at kombinere data, som har en sammenhæng. Typisk evnen til at komme med løsninger på kendte problemer.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Journalistik, planlægning, markedsføring, politik, forhandling og projektstyring.

Hukommelsestest

Evnen til at lagre mange visuelle objekter. Testeresultatet afspejler hvor hurtigt en person kan identificere små forskelle i relativt ens billeder. Indikerer hvor stor arbejdshukommelseskapaciteten er. En person med lav arbejdshukommelse vil profitere af korte og gentagne beskeder, kontra en person med med høj arbejdshukommelse.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Detailplanlægning, arkitektonisk design, grafisk planlægning, alle jobs som kræver god hukommelse.

Tekstforståelse

Evnen til at forstå skriftlig information, konceptualisere den og finde årsagssammenhænge. Resultatet afspejler evnen til at identificere væsentlig information og frasortere ligegyldig info ift. det problem som skal løses.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Journalistik, data- og analyseindsamling, identificering og løsning af problemer, evnen til at identificere et budskab – kan bruges i alle jobsammenhænge.

Anvendelsesmuligheder

Erhvervsrettet test er en psykologisk test med op til 9 individuelle test. Disse omfatter følgende områder:

 • Abstrakt logisk tænkning
 • Forståelse for logiske processer
 • Rumlig tænkning
 • Forståelse for sociale kontekst
 • Numerisk kontekst
 • Matematisk logisk
 • Ordpar forståelse
 • Hukommelsestest
 • Tekstforståelsestest

Certificeringsforløbet 

Step 1: E-learningskursus

 E-learningskurset består af 7 lektioner + 1 test med derimellem indlagte øvelsesopgaver. Den afsluttende test skal bestås inden certificeringsdagene. E-learningskurset kan gennemføres i dit eget tempo, så du kan logge af og på så mange gange du har lyst.

Step 2: Erhvervsrettet test

 Inden certificeringsdagene skal du selv, samt have tre ”kaniner”, til at udfylde en erhvervsrettet test. Resultaterne herfra vil blive anvendt som baggrund for træning og feedback på selve certificeringsdagen.

Step 3: Certificeringsdag

 På certificeringsdagen vil der være fokus på øvelser, tolkning og hvordan man aktivt kan anvende erhvervsrettet test i kompetenceudvikling samt i rekruttering.

Udbytte fra certificeringen – hvad får du med dig?

På certificeringsdagen lærer du at fortolke og give tilbagemelding til den analyserede person, hvor du samtidig får gode råd til hvordan du giver den bedst mulige feedback. Certificeringen i Erhvervsrettet test giver dig forudsætning for at kunne udvikle dine medarbejdere eller rekrutterer den helt rigtige til jobbet. Erhvervsrettet testning kan med fordel kombineres med Extended DISC Basic, for at nuancere billedet af kandidaten endnu mere.

Certificeringen tager udgangspunkt i de 3 G-faktorer, som blev udviklet af Charles Edward Spearman i 1904. For at blive certificeret i erhvervsrettet test skal du selv gennemføre de 9 test samt gennemgå et e-learningsforløb. Teorien og resultaterne anvendes som baggrund for træning i feedback på testene, så resultaterne derefter kan sammenlignes med forskellige målgrupper.

Vil du gerne se, hvordan en rapport for erhvervsrettet testning kan se ud? Udfyld formularen herunder, så sender vi en demorapport til dig:


  Du kan altid afmelde dig igen


  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere om vores løsninger, eller har du brug for hjælp, så kontakt os! Vi sidder klar til at hjælpe dig og rådgive dig om, hvilke løsninger, der passer bedst til din organisation. Du hører fra os inden for 24 timer på hverdage.