360 graders analyse

360 graders feedback gir deg en ærlig og konkret tilbakemelding på kandidatens styrker og utviklingsområder. Analysen kan brukes på alle slags ledere og medarbeidere. Kandidaten vurderer seg selv på en rekke kompetanser og kjerneområder, hvor denne vurderingen sammenlignes med de utvalgte svarene fra respondentene.

Respondentene kunne være andre ledere, kollegaer, medarbeidere, leverandører og interne eller eksterne interessenter.

360 graders feedback gir mulighet for en nyansert og konkret vurdering, ikke enten eller men i hvilken grad. Den er direkte og normativ hvilket gjør det mulig å si om omgivelsene opplever at kandidaten gjør det godt eller dårlig. Det gir mulighet for operasjonelle ROI-er og håndgripelige beviser på effekten av innsats, som for eksempel som pre- og postmåling.

Analysen kan baseres på eksisterende spørreskjemaer som gradvis har fått bygget opp en egen base, f.eks. en standard leder- eller selgermodell. Analysen kan også baseres på skreddersydde spørreskjemaer som lages og tilpasses den enkelte avdeling og den enkelte situasjon.

Spørsmålene kan settes opp på ønsket språk, vi har i utgangspunktet en spørsmålsramme på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Med 360 graders feedback får du: 

Innsikt i kandidatenes styrker og utviklingsområder. Dette kan motivere og bidra til et utviklingsløp.

Et verktøy som gjennom tolkning og medarbeidersamtaler, kartlegger de presise utviklingsområdene.

Gir en oversikt over de kompetansemessige styrkene og utviklingsområdene til den samlede ledelsen.

OPPLEVELSER ETTER BRUK

 • Bedre og mer proaktiv planlegging til personlig utvikling
 • Større fokus på de faktorene som skaper resultater
 • Bedre oppfølging ovenfor medarbeiderne
 • Godt verktøy i forbindelse med MUS-samtaler i virksomheten
 • Bevisstgjøring av det som betyr noe for de ulike partene i organisasjonen
 • Gjør det konkret og relevant

Vil du gjerne se hvordan en 360 graders analyse kan se ut? Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en demorapport:

  PROSESSEN MOT 365 GRADERS ANALYSE

  HRHR Solutions sender følgebrev, lenker og passord som virksomheten kan sende videre til respondentene. Kandidaten og respondentene fyller ut spørreundersøkelsen på Internett. HR Solutions gjennomfører en oppfølging og sender evt. En oversikt over manglende besvarelser, slik at virksomheten kan purre på respondentene. Avslutningsvis sender HR Solutions rapporten til virksomheten. Rapporten er lettlest og gir et klart bilde av egen og respondentenes oppfatning av adferd og fokusområder. den gjør det også mulig å sammenligne flere av svarene fra respondentgruppen.

  Fra 360-graderes analysen bør det alltid komme frem en handlingsplan, hvor det skal skje konkrete tiltak for å forbedre de enkelte områdene. Vi anbefaler å bruke HRM-Nordic Measure til oppfølging og ta en ny 360 graders måling 6-12 måneder som etterkontroll.

  VIL DU VITE MER?

  Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om løsningene, eller har bruk for hjelp! Vi står klare for å hjelpe deg og gi råd om hvilke løsninger som passer best til din organisasjon. Du hører fra oss innen 24 timer på hverdager.