DISC modellen er et meget udbredt værktøj, der anvendes i store som små virksomheder. DISC modellen er en personanalysemodel, der bruges til at give en kortlægning af en persons handlings- og adfærdsmønstre. DISC analysen giver en beskrivelse af vores adfærd, herunder hvordan vi handler og reagerer i pressede situationer, og kortlægger en persons drivkraft, styrker og begrænsninger.

Da en DISC profil giver en præcis beskrivelse af en persons personlighedstype og arbejdsadfærd, er den fordelagtig at bruge til rekruttering, lederudvikling, medarbejderudvikling og teamsammensætning, hvor den kan bidrage til at skabe større motivation, trivsel og udvikling.

En DISC profil kan dog også anvendes på en lang række andre områder, som kan komme de fleste virksomheder til gode. Et af disse områder er salgstræning, DISC profiler kan nemlig være til stor gavn for din virksomheds sælgere og styrke deres salgsevner.

DISC 18 profil til brug i salgsafdelingen

Salg er en af de vigtigste områder for virksomheder, og er afgørende for en virksomheds succes. Uden salg vil de fleste virksomheder ikke kunne løbe rundt. Derfor har mange virksomheder en eller flere sælgere, der står for at skabe omsætning gennem salg. DISC 18 giver dig respons på sælgerens motivation på 18 udvalgte salgssucces områder.

For at din virksomhed kan få succes, kræver det dog nogle dygtige sælgere, der kan kommunikere til og med forskellige slags kunder, og som kan formå at sælge varen, uanset hvilken kunde der er tale om. Dette kan være noget af en udfordring, og kræver, at sælgeren kan skabe en god relation til kunden. En god sælger skal på den måde have en forståelse for, hvordan mennesker handler og reagerer på forskellige inputs, og dermed kunne kommunikere på forskellig vis alt efter, hvilken type kunde der er tale om.

Dette kan en DISC 18 profil hjælpe med. DISC modellen, der repræsenterer de fire adfærdsstile: Dominans, indflydelse, stabilitet og compliance, kan af sælgeren anvendes til at styrke vedkommendes selvindsigt. Ved at lave en DISC analyse kan sælgeren få indblik i sig selv og sit eget adfærdsmønster. Når du har en forståelse for dig selv, er det nemmere at forstå den person, du står overfor.

Sådan kan DISC 18 profiler anvendes til salgstræning

Brug DISC profiler til at forstå kunden

Den fejl, som mange sælgere begår i en salgssituation, er at de er så opsatte på at få deres budskab igennem, at de ikke tager højde for, hvad det er for en person, de står overfor. Med en DISC profil kan virksomhedens sælgere på baggrund af den forståelse de opbygger om sig selv, blive bedre til at aflæse andre menneskers personlighedstype og adfærd. På den måde kan dine sælgere optimere deres kommunikation, så den tager højde for kundens adfærdsstil. DISC 18 giver indsigt i 18 områder direkte relateret til salg. Du kan derfor se dine Sælgers motivation på de 18 salgs områder. DISC 18 kan kombineres med Salgs Kompetence Assessment som giver dig svar på personens mindset og kompetence indenfor salg.

De fire ovenstående adfærdsstile eller personlighedstyper har forskellig adfærd og handler og reagerer forskelligt. Derfor er det også vigtigt, at sælger kommunikerer forskelligt til hver af de fire forskellige personlighedstyper.

Alt efter, hvilken kundetype sælgeren står overfor, skal han kunne ændre i sin egen adfærd og kommunikationsstil, når han går ind i en relation med dem. Ved at justere kommunikationen på baggrund af kundens adfærd og persontype, er der større chance for, at virksomhedens sælger kan komme frem med budskabet og gennemføre et salg.

På den måde kan din virksomhed anvende DISC profiler til salgstræning, og du kan hjælpe dine sælgere med at styrke deres kommunikationsevner og gøre dem bedre rustet til at håndtere de forskellige kundetyper i en salgssituation.

Få en Extended DISC certificering

Hvis du gerne vil skabe succes for din virksomhed, kan du selv gøre en del for at sikre, at din salgsafdeling har de rette værktøjer i deres værktøjskasse til at håndtere enhver situation og enhver type kunde.

Hos HR Solution kan du få en Extended DISC certificering, der giver din virksomhed de nødvendige ressourcer til at kunne optimere virksomhedens kunderelationer og give salgstræning til dine sælgere, så de kan blive dygtigere og skabe endnu mere salg og vækst for virksomheden.

Er du interesseret i at høre mere om de forskellige muligheder, som vi tilbyder inden for Extended DISC certificering eller DISC profiler, kan du kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk. Du kan også læse meget mere om de forskellige typer af Extended DISC her.