Mange virksomheder bruger i dag en eller flere forskellige analyseværktøjer gennem rekrutteringsprocessen, hvor Extended DISC er blevet blandt de populære værktøjer. Det er dog ikke kun gennem rekrutteringsprocesser, at virksomheden kan få gavn af DISC profiler. På baggrund af en DISC profil kan kommunikationen med en medarbejder nemlig styrkes.

Selvom Extended DISC kan danne mere end 2.560.000 forskellige profilkombinationer, er der nogle fællestræk, når det gælder kommunikation til en person.

Hvad er en DISC profil?

En DISC profil består af 4 dele: D, I, S og C. En person kan godt være en kombination af flere af bogstaverne, men vil som regel være overvejende én af bogstaverne. Viden om dette kan være altafgørende for at kommunikere effektivt til en medarbejder eller kollega.

Bogstaverne står for hhv. Dominance, Influence, Stability og Control, og fortæller generelt noget om personens adfærdsstile. Extended DISC er nemlig baseret på adfærdsmæssige teorier. Viden fra profilerne er samtidig et effektivt (kommunikations-) redskab, der kan være med til at danne et fælles sprog.

Kommunikation til D-profiler

Kommunikation til en D-profilD-profiler er typisk dominerende og konkurrerende i deres adfærd, og de søger at have kontrol. Når D-profiler bliver pressede vil de ofte blive kommanderende. D-profiler er meget direkte i deres kommunikation, og de fokuserer ofte på resultater og udbytte.

Når du kommunikerer med en D-profil, bør du gå direkte til emnet, ellers mister du hurtigt D-profilens opmærksomhed. Derudover skal du fokusere på D-profilens udbytte – altså hvad får D-profilen ud af dit forslag eller budskab.

Kommunikation til I-profiler

I-profiler er primært styret af deres følelser og er mere spontane i deres adfærd. Det betyder, at de hurtigt tager beslutninger, hvis de kan se værdien i det her og nu. I-profiler motiveres i høj grad af at være populær blandt deres kolleger. Er en I-profil under pres vil personen typisk opleves som verbalt angribende.

I din kommunikation med en I-profil kan du også med fordel fokusere på udbytte. Husk på, at I-profiler er meget spontane og styret af deres følelser, så du bør fokusere på, hvad I kan opnå her og nu. Planlægger du for langt frem, er der risiko for, at du mister deres interesse – og ellers bør du sørge for at lægge en plan for den langsigtede indsats. Så kan du præsentere planen og de enkelte opgaver over tid, så I-profilen oplever, at det er her og nu opgaven skal løses eller der skal træffes beslutninger.

Kommunikation til S-profiler

Kommunikation til en S-profilS-profiler er omsorgsfulde, rolige og implementerende. Derfor vil S-profiler også være kompromissøgende, når de er under pres. S-profiler motiveres i høj grad af samarbejde, og de trives med at hjælpe andre. De undgår helst forandring, hvis det er muligt.

Kommunikationen med en S-profil er rolig og informerende. Står I overfor forandringer, bør en S-profil informeres i god tid, så personen kan indstille og forberede sig på forandringerne. S-profiler søger ofte støtte og opbakning fra andre, og derfor vil en S-profil også have sværere ved at træffe en beslutning her og nu. I din kommunikation bør du derfor prøve at reducere S-profilens usikkerhed og skepsis over for dine forslag.

Kommunikation til C-profiler

C-profiler er meget analytiske, strukturerede og detaljeorienterede. De træffer beslutninger på et velovervejet grundlag, og træffer altså ikke en beslutning inden de har haft mulighed for at undersøge forholdene eller informationen nærmere. C-profiler trives, når de kan vise deres ekspertise, men frygter samtidig at få kritik.

Når du kommunikerer med en C-profil bør du derfor lade personen vise sin ekspertise, og også give personen mulighed for at analysere mulighederne, før der træffes et valg.

Styrket kommunikation giver øget produktivitet

Når du ved, hvilke DISC-profiler, der er i et team, vil du også blive bevidst om, at der skal kommunikeres på forskellig vis med de forskellige profiler. Hvor D- og I-profiler gerne træffer en beslutning her og nu, har S- og C-profiler behov for lidt tid til at overveje mulighederne eller snakke med kollegerne om det.

Når du imødekommer de forskellige profiler, hvor de trives, vil du opleve, at de føler sig trygge, og at de også vil arbejde effektivt, da de slipper for de bekymringer, de ellers kunne have.

Vil du høre mere om, hvordan DISC-profiler kan styrke din virksomhed og det daglige samarbejde, så kontakt os på telefon 70 26 32 25, eller udfyld kontaktformularen herunder. Du kan også få tilsendt en demo af vores Extended DISC Person Profil på denne side.