Jobcenter Randers har gennem de seneste seks måneder arbejdet seriøst på en ny måde at kunne rådgive og coache deres ledige jobkandidater på for at sikre dem en bedre vej tilbage på arbejdsmarkedet inden for et område, de har gode forudsætninger for at få succes i og derved sikre et bedre match mellem ledig jobkandidat og virksomhed. Dette er blandt andet sket ved hjælp af en kompetenceanalyse, som afdækker inden for hvilke områder jobkandidaten har ikke-selvopfattede kompetencer at sætte i spil eksempelvis i forhold til et brancheskift eller en opkvalificering. Analysen kan også påvise hvilke områder, der kan være mere udfordrende for den pågældende borger, og den tager udgangspunkt i ni områder og kommer derfor hele vejen rundt om kompetencespektret.

16 job- og rekrutteringskonsulenter er blevet uddannet til at kunne læse og fortolke resultatet af analysen og vejlede jobkandidaten herudfra i job øjemed. Deres oplevelse af at arbejde med analysen beskrives således af de, der er certificerede i FinxS Kompetenceanalyse: ”Det giver værdi for jobkandidaten. Der opleves en meget høj tilfredshed fra jobkandidatens side. Herudover gives der udtryk for, at certificeringen har givet ny job- og rekrutteringskonsulenter mere viden samt bedre forståelse i forhold til jobkandidaten.”

Efter den nu endte prøveperiode med certificeringer af ledige borgere i Randers Kommune er løsningen nu implementeret og bliver brugt dagligt. Det kommer dog ikke kun jobkandidaterme i Randers tilgode;

”Den allerede nu oparbejdede viden vil også med fordel kunne anvendes i virksomhedskonsulenternes daglige dialog og sparring med det randrusianske erhvervsliv. Med fokus på det gode match, er det vigtigt at have et helhedsblik på rekrutteringsopgaven. Er der ikke en ledig kandidat, der fagligt stemmer overens med en virksomheds behov, så kan vi, via analysen, se på hvilke jobkandidater, der har evnerne til at blive succesfuld i jobbet trods eventuelle manglende faglige kompetencer. Det er bestemt vigtigt med denne viden i vores dialog med virksomhederne.” siger Tine Arensbach, chef for Jobcenter Randers Erhverv.