Kognitive tester - verktøy for utvikling og rekruttering

Kognitiv test - bliv certificeret

Bli bedre til å utvikle medarbeiderne dine

Å utvikle medarbeiderne dine krever at du har de riktige verktøyene for å gjøre det. For eksempel i form av en kognitiv test.

Som leder er det sjelden du kan tilnærme deg oppgaven med en modell som passer for alle, ettersom vi alle er unike individer (og ja, det gjelder også deg 🌝)

Med en kognitiv test får du en psykologisk test som omfatter opptil 9 enkelttester, som du kan lese mer om hvis du blar nedover på siden.

N

Få et innblikk i hvor raske de er til å komme frem til riktig svar

N

Vurdere en persons evne til å tenke og trekke de riktige konklusjonene

N

Bra for nyansatte

Få avklart kompetanse med en kognitiv test

En kognitiv test er nyttig hvis du står overfor en nyansatt eller hvis du trenger å vite om en medarbeider vil være i stand til å utføre en bestemt oppgave.

Dette betyr at du får en avklaring på hvem som skal Lykkes i jobben din eller med en større oppgave.

I en kognitiv test handler det om ikke om å score høyest, men om å finne den beste Den rette kandidaten for jobben. Derfor anbefaler vi at de max fullfører 4 deltester.

Kognitiv test - bliv certificeret
kognitiv test
kognitiv test

Du bestemmer

Det er helt opp til deg hvilken kompetanse du ser etter, og på hvilket nivå. Derfor er det ikke nødvendigvis bra om en kandidat scorer høyt på alle disse, for hva om vedkommende ikke passer inn i bedriften?

En kognitiv test fungerer best hvis den ikke står alene. Bruk den derfor sammen med personlige analysernår du står overfor enten rekruttering eller medarbeiderutvikling.

De 9 deltestene

kognitiv test

Abstrakt logisk tenkning

Evnen til å se helheter og muligheter, og forstå sammenhengene mellom ulike elementer. Relaterer seg til en generell læringsevne som kan utvikles.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Forretningsutvikling, abstrakt matematikk, IT, forskning og håndverker/byggkonstruktør.

Kognitiv test

Forståelse for logiske prosesser

Evnen til å forstå årsak og virkning. Også forståelse av hvordan informasjon omsettes til hverdagsliv og systematisk tenkning. Dette området er vanskeligere å utvikle.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Dataprogrammering, forskning, analyse, prosjektledelse, salg, innkjøp og logistikk.

kognitiv test

Romlig tenkning

Evnen til å se logiske prosesser visuelt, samt evnen til å håndtere informasjonen som samles inn gjennom visuell tenkning. Romlig tenkning er ofte forbundet med kreative fag.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafiske designere og arkitekter.

kognitiv test

Forståelse av den sosiale konteksten

Evnen til å forstå sammenhenger og andre mennesker. En høy poengsum indikerer en høy grad av menneskelig empati; noen mennesker merker raskt og intuitivt når en kollega ikke trives. Det er forståelsen av den sosiale konteksten som spiller inn.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Ledere, lærere, politikere, selgere, fysioterapeuter og leger.

Numerisk tenkning

Evnen til å oppfatte forholdet mellom numerisk informasjon. Vi kjenner alle til tallinjer der man skal skrive det neste tallet i rekken. Noen ser det med en gang, mens andre trenger mer tid på å se sammenhengen.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Generelle fag med tallforståelse, detaljhandel, ledelse, regnskap, logistikk, økonomi og salg.

Matematisk logisk tenkning

Evnen til å forstå den logiske anvendelsen av matematikk, vurdere argumenter og oppdage feilslutninger. Evnen til å anvende matematikk, logikk og/eller statistikk i beslutningsprosessen.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Dataanalyse, research, analytiker, innkjøper, logistikk og ledere.

Forståelse av ordpar

Evnen til å forstå sammenhengen mellom ulike begreper og klassifisere informasjon. Det er evnen til å kombinere data som har en sammenheng. Typisk evnen til å finne løsninger på kjente problemer.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Journalistikk, planlegging, markedsføring, politikk, forhandlinger og prosjektledelse.

Hukommelsestest

Evnen til å lagre mange visuelle objekter. Testresultatet gjenspeiler hvor raskt en person kan identifisere små forskjeller i relativt like bilder. Angir hvor stor kapasitet arbeidsminnet har. En person med lavt arbeidsminne vil ha nytte av korte og repeterende beskjeder, i motsetning til en person med høyt arbeidsminne.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Detaljplanlegging, arkitektonisk design, grafisk planlegging - alle jobber som krever god hukommelse.

Forståelse av tekst

Evnen til å forstå skriftlig informasjon, konseptualisere den og finne årsakssammenhenger. Resultatet gjenspeiler evnen til å identifisere viktig informasjon og filtrere bort irrelevant informasjon i forhold til problemet som skal løses.

Utvalgte relevante arbeidsområder:

Journalistikk, datainnsamling og -analyse, identifisering og løsning av problemer, evnen til å identifisere et budskap - kan brukes i alle jobbsammenhenger.

Kognitive tester: Bli sertifisert

På sertifiseringsdagen lærer du hvordan du tolker og gir tilbakemelding til den som analyseres, og du får råd om hvordan du kan gi best mulig tilbakemelding. Sertifiseringen i kognitiv testing gir deg en forutsetning for å utvikle dine medarbeidere eller rekruttere den rette personen til jobben. 

Sertifiseringen er basert på de 3 G-faktorene, som ble utviklet av Charles Edward Spearman i 1904. For å bli sertifisert i kognitiv testing må du selv gjennomføre de 9 testene og gå gjennom et e-læringsprogram. Teorien og resultatene brukes som grunnlag for opplæring i tilbakemelding på testene, og deretter kan resultatene sammenlignes med ulike målgrupper.

Vil du se hvordan en yrkesfaglig testrapport kan se ut? Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en demorapport:


  Du kan alltid melde deg av igjen


  Kontakt oss


   HR Solutions

    Hvis du vil vite mer om løsningene våre eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss! Vi står klare til å hjelpe deg og gi deg råd om hvilke løsninger som passer best for din organisasjon. Du hører fra oss innen 24 timer på hverdager.

   Hr Solutions A/S

   Østergade 4, 2. etasje

   8370 Hadsten

   Informationssikkerhed

   Følg oss

   nb_NONorwegian