Med en ISO 27001-sertifisering garanterer vi at informasjonen din er i trygge hender hos oss.

Men hva er ISO/IEC 27001?

ISO 27001 er en internasjonal ledelsesstandard for informasjonssikkerhet. Standarden er et ledelsesverktøy som hjelper organisasjoner med å beskytte verdifull informasjon - inkludert personopplysninger - på en sikker og pålitelig måte. ISO 27001 stiller krav til risikostyring, dokumentasjon av prosesser og fordeling av roller og ansvar for informasjonssikkerhet.

Formålet med ISO/IEC 27001 er å oppnå en effektiv styring av informasjonssikkerheten som er tilpasset organisasjonens spesifikke behov, og å sikre at denne effektiviteten opprettholdes gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess. Det betyr at informasjonssikkerheten hele tiden oppdateres, slik at vi som selskap er i stand til å møte utfordringene i en stadig skiftende forretningsverden.

ISO/IEC 27001 er en standard som vi som selskap er sertifisert i, noe som betyr at vi har dokumentasjon på at vi oppfyller kravene i standarden.

nb_NONorwegian