Finxs og utvidet DISC 

FinxS er en nettbasert HR-plattform for tester, analyser og undersøkelser. Løsningene hjelper enkeltpersoner, team og organisasjoner med å utvikle seg hver dag gjennom innsikt og forståelse av motivasjon, atferdsstiler, kognitive evner eller ved å gi et bilde av den faktiske situasjonen i en organisasjon.

Både Extended DISC og FinxS er utviklet av Jukka Sappinen. FinxS er en videreutvikling av Extended DISC og bygger på det samme velprøvde og validerte grunnlaget - for deg som ønsker å skreddersy analyser med f.eks. et spesifikt oppsett, navn, innhold og formål.

Ta en titt på de enkelte løsningene nedenfor, og klikk deg videre for å lese mer om fordelene og hva vi kan gjøre for deg.

Personanalyser og tester

Personanalyser

Utvikling og rekruttering

Personlighetsanalysen er et verdifullt analyseverktøy for å utvikle medarbeidere og ledere eller for å teste jobbkandidater i en rekrutteringsprosess. Analysen er basert på den utvidede DISC-terminologien.

Analysen gir innsikt i og forståelse av fokuspersonens motivasjon og foretrukne atferdsstil.

Les mer om personanalyser

Teamets analyser

Utvikling og sammensetning av team

Teamanalysen er det ideelle verktøyet for bedre ressursutnyttelse og minimering av konflikter i team. Analysen gir innsikt i og forståelse for motivasjonsfaktorene og atferden til enkeltpersonene i teamet.

Analysen er tilpasset de atferdskompetansene som er viktige i det aktuelle teamet.

Les mer om teamanalyser

360° tilbakemelding

Evaluering av utviklingsområder

Med 360°-feedback får du et ærlig og konkret verktøy for å synliggjøre utviklingsområder hos en medarbeider eller leder.

Analysen er basert på svar fra både interne og eksterne respondenter, som er koblet sammen med fokuspersonens egne
svar.

Les mer om 360° tilbakemelding

Yrkesfaglig test

9 kognitive tester 

FinxS Vocational test består av 9 deltester som tester fokuspersonens kognitive evner og evne til å resonnere i ulike sammenhenger. Brukes ved rekruttering og i utviklingsprogrammer for medarbeidere og ledere.

Velg om fokuspersonen skal gjennomføre alle 9 testene eller velge ut de som er relevante i forhold til konteksten

Les mer om yrkesrettet testing

Spørreundersøkelser

Skreddersydde undersøkelser

Ta tak i viktige fokusområder og KPI-er ved å gjennomføre den undersøkelsen som er viktig i din organisasjon. Undersøkelser kan f.eks. være arbeidsplassvurderinger, tilfredshetsundersøkelser, trivselsanalyser osv.

Du får en omfattende rapport over svarene, som kan deles opp etter gruppe, team, avdeling eller organisasjon

Les mer om spørreundersøkelser

Jobbprofil

Benchmarking-spesifikasjoner

Med Job Profile kan du sette opp en kravspesifikasjon som du kan bruke som referanse for både rekruttering og karriereutvikling

Profilen gir en visuell vurdering av kandidatens sterke og svake sider på en lang rekke områder i forhold til jobbspesifikasjonene

Les mer om jobbprofilen

Utvidede DISC-sertifiseringer

Vi tilbyr en rekke sertifiseringer i FinxS, Extended DISC og Ability Test for å hjelpe deg med å lære å jobbe med og forstå terminologien bak dem, slik at du kan bruke dem aktivt. Det finnes sertifiseringer for deg som aldri har jobbet med tester og analyser før, og for deg som ønsker å oppgradere din eksisterende sertifisering.

Vi tilbyr også både et oppfriskningskurs for deg som har vært borte fra terminologien en stund, og en konverteringssertifisering for deg som allerede har en annen DISC-sertifisering enn vår og ønsker å bytte til Extended DISC.

Virtuelle sertifiseringer

Sertifiseringskurs i København og Aarhus

Utvidet DISC ® Basic

Sertifiseringskurs i København eller Aarhus

Les mer om sertifiseringen

Utvidet DISC ®-team

Sertifiseringskurs i København eller Aarhus

Les mer om sertifiseringen

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om løsningene våre eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss! Vi står klare til å hjelpe deg og gi deg råd om hvilke løsninger som passer best for din organisasjon. Du hører fra oss innen 24 timer på hverdager.    nb_NONorwegian