Kognitive tester - for utvikling eller rekruttering

Kognitiv test

Kognitiv testing (også kalt yrkestesting) er et kognitivt testverktøy for å vurdere en persons evne til å tenke og foreta resonnerende sammenfatninger. Dette kan brukes sammen med den ansatte i en utviklingsprosess eller kandidaten i en rekrutteringsprosess.

Ved å bli sertifisert i Vocational Testing vil du på én dag få større innsikt i og forståelse for ulike former for intelligens og sammenhengene mellom dem. Du vil få en forståelse av fordelene og ulempene ved høye/lave skårer og viktigheten av å sammenligne med relevante normgrupper.

 Med en kognitiv test du får en psykologisk test som inkluderer Opptil 9 individuelle tester. Du vil få et innblikk i hvor raskt å komme frem til det riktige svaret. Med en kognitiv test kan du dermed vurdere En persons evne til å tenke og trekke de riktige konklusjonene.  

Få avklaring på kompetanse

 En kognitiv test er nyttig hvis du skal ansette en ny medarbeider, eller hvis du trenger å finne ut om en medarbeider vil være i stand til å utføre en bestemt oppgave.

Det betyr at du får klarhet i hvem som vil lykkes i jobben eller med en større oppgave.  

Når det gjelder en kognitiv test, er det viktig å understreke at det ikke handler om å få høyest poengsum, men om å finne den rette kandidaten til jobben.

Kognitiv test
Kognitiv test

Sertifiseringsprosessen 

Trinn 1: E-læringskurs

E-læringskurset består av 7 leksjoner + 1 test med øvingsoppgaver innimellom. Den avsluttende testen må være bestått før sertifiseringsdagene. E-læringskurset kan gjennomføres i ditt eget tempo, slik at du kan logge deg inn og ut så mange ganger du vil.

Trinn 2: Yrkesfaglig test

Før sertifiseringsdagene må du gjennomføre en yrkesfaglig test av deg selv og tre "kaniner". Resultatene vil bli brukt som grunnlag for opplæring og tilbakemelding på selve sertifiseringsdagen.

Trinn 3: Virtuell sertifisering

Den virtuelle sertifiseringen foregår over 3 økter av ca. 2 timers varighet - inkludert pauser

Øktene inkluderer

✓ Gjennomgang og forståelse av de 9 kognitive testene
✓ Tolkning av resultater og valg av deltester
✓ Tilbakemelding og sertifisering

Trinn 3: Fysisk sertifisering

 Sertifiseringsdagen vil fokusere på øvelser, tolkning og hvordan man aktivt kan bruke kognitive tester i kompetanseutvikling og rekruttering.

Samlingene fokuserer på læringsmål og på å skape det beste utgangspunktet for læring. Derfor vil det være oppgaver mellom økt 1 og 2 og 2 til 3. I tillegg vil det være oppgaver mellom deltakerne i hver økt og en presentasjon av oppgavene. Vi vil tilstrebe å ha maks 5 personer per team.

Hva kundene sier om å bli sertifisert virtuelt i Occupational Testing

Jeg opplevde nettmøtene våre som veldig hyggelige, effektive og personlig tilpassede.

Ved å legge flere, kortere økter i umiddelbar nærhet av hverandre opplevde jeg bedre læring enn det som noen ganger er tilfelle på et heldagskurs med fysisk oppmøte, der jeg ofte har øyeblikk der jeg "kobler ut" i løpet av dagen. Modulene var plassert slik at jeg 1: fortsatt hadde de foregående øktene friskt i minne. 2: hadde tid til å lade batteriene og reflektere innimellom.

Jeg pleier vanligvis å lene meg mot tanken om at man får "det lille ekstra" ut av å være fysisk til stede, men i etterkant fant jeg ut at det intense, men likevel avslappede rommet som ble skapt, var veldig effektivt og et veldig godt alternativ til å ta en hel dag ut av arbeidskalenderen.

Line Ehlers - Global HR-assistent

Vil du se hvordan en yrkesfaglig testrapport kan se ut? Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en demorapport:


  Du kan alltid melde deg av igjen


  Virtuell sertifisering - hva får du ut av det?

  I en virtuell sertifisering lærer du i utgangspunktet det samme som i en fysisk sertifisering - med de fordelene og ulempene det gir å være online. Du lærer hvilken kunnskap og innsikt hver deltest gir deg, hvordan du kan tolke i dybden - også ut fra rådata og gi tilbakemelding til den som analyseres.

  Du blir sertifisert i den nyeste versjonen av FinxS Yrkestest, noe som gir deg de beste forutsetningene for å utvikle dine medarbeidere eller rekruttere den rette personen til jobben. Yrkestesten kan kombineres med Extended DISC Basic for å nyansere bildet av kandidaten enda mer.

  Sertifiseringen er basert på de 3 G-faktorene som ble utviklet av Charles Edward Spearman i 1904. For å bli sertifisert i evnetesting må du selv gjennomføre de 9 testene og gå gjennom et e-læringsprogram. Teorien og resultatene brukes som grunnlag for opplæring i tilbakemelding på testene, slik at resultatene deretter kan sammenlignes med ulike målgrupper.

  Kurt Lausen forteller mer om yrkesprøving i denne videoen: 

  De 9 deltestene

  Abstrakt logisk tenkning

  Evnen til å se helheter og muligheter, og forstå sammenhengene mellom ulike elementer. Relaterer seg til en generell læringsevne som kan utvikles.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Forretningsutvikling, abstrakt matematikk, IT, forskning og håndverker/byggkonstruktør.

  Forståelse for logiske prosesser

  Evnen til å forstå årsak og virkning. Også forståelse av hvordan informasjon omsettes til hverdagsliv og systematisk tenkning. Dette området er vanskeligere å utvikle.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Dataprogrammering, forskning, analyse, prosjektledelse, salg, innkjøp og logistikk.

  Romlig tenkning

  Evnen til å se logiske prosesser visuelt, samt evnen til å håndtere informasjonen som samles inn gjennom visuell tenkning. Romlig tenkning er ofte forbundet med kreative fag.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafiske designere og arkitekter.

  Forståelse av den sosiale konteksten

  Evnen til å forstå sammenhenger og andre mennesker. En høy poengsum indikerer en høy grad av menneskelig empati; noen mennesker merker raskt og intuitivt når en kollega ikke trives. Det er forståelsen av den sosiale konteksten som spiller inn.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Ledere, lærere, politikere, selgere, fysioterapeuter og leger.

  Numerisk tenkning

  Evnen til å oppfatte forholdet mellom numerisk informasjon. Vi kjenner alle til tallinjer der man skal skrive det neste tallet i rekken. Noen ser det med en gang, mens andre trenger mer tid på å se sammenhengen.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Generelle fag med tallforståelse, detaljhandel, ledelse, regnskap, logistikk, økonomi og salg.

  Matematisk logisk tenkning

  Evnen til å forstå den logiske anvendelsen av matematikk, vurdere argumenter og oppdage feilslutninger. Evnen til å anvende matematikk, logikk og/eller statistikk i beslutningsprosessen.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Dataanalyse, research, analytiker, innkjøper, logistikk og ledere.

  Forståelse av ordpar

  Evnen til å forstå sammenhengen mellom ulike begreper og klassifisere informasjon. Det er evnen til å kombinere data som har en sammenheng. Typisk evnen til å finne løsninger på kjente problemer.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Journalistikk, planlegging, markedsføring, politikk, forhandlinger og prosjektledelse.

  Hukommelsestest

  Evnen til å lagre mange visuelle objekter. Testresultatet gjenspeiler hvor raskt en person kan identifisere små forskjeller i relativt like bilder. Angir hvor stor kapasitet arbeidsminnet har. En person med lavt arbeidsminne vil ha nytte av korte og repeterende beskjeder, i motsetning til en person med høyt arbeidsminne.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Detaljplanlegging, arkitektonisk design, grafisk planlegging - alle jobber som krever god hukommelse.

  Forståelse av tekst

  Evnen til å forstå skriftlig informasjon, konseptualisere den og finne årsakssammenhenger. Resultatet gjenspeiler evnen til å identifisere viktig informasjon og filtrere bort irrelevant informasjon i forhold til problemet som skal løses.

  Utvalgte relevante arbeidsområder:

  Journalistikk, datainnsamling og -analyse, identifisering og løsning av problemer, evnen til å identifisere et budskap - kan brukes i alle jobbsammenhenger.

  Kontakt oss


   HR Solutions

    Hvis du vil vite mer om løsningene våre eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss! Vi står klare til å hjelpe deg og gi deg råd om hvilke løsninger som passer best for din organisasjon. Du hører fra oss innen 24 timer på hverdager.

   Hr Solutions A/S

   Østergade 4, 2. etasje

   8370 Hadsten

   Informationssikkerhed

   Følg oss

   nb_NONorwegian