Kognitiv testning – til udvikling eller rekruttering

Kognitiv test

Kognitiv test (også kaldet erhvervstest) er et kognitivt testværktøj til vurdering af en persons evne til at tænke og lave ræsonnement af sammenfatninger. Dette kan benyttes hos medarbejderen i en udviklingsproces eller kandidaten i en rekrutteringsproces.

Ved at blive certificeret i Erhvervsrettet testning opnår du større indsigt og forståelse for forskellige intelligensformer samt de indbyrdes sammenhænge på kun én dag. Du opnår en forståelse for fordele og ulemper ved henholdsvis høj/lav score, og indblik i vigtigheden af sammenligning med relevante normgrupper.

 Med en kognitiv test får du en psykologisk test, der indeholder op til 9 individuelle tests. Du vil opnå en indsigt i, hvor hurtigt vedkommende er til at nå frem til det rigtige svar. Dermed kan du med en kognitiv test vurdere en persons evne til at tænke og lave de rigtige konklusioner.  

Få afklaring om kompetencer

 En kognitiv test er en fordel, hvis du står over for en ny ansættelse, eller hvis du har behov for at klarlægge, hvorvidt en medarbejder vil kunne klare en bestemt opgave.

Det betyder dermed, at du får en afklaring i forhold til hvem der vil få succes i jobbet eller med en større opgave.  

Ved en kognitiv test er det vigtigt at pointere, at det ikke handler om at score højest, men om at finde den rette kandidat til jobbet.

Kognitiv test
Kognitiv test

Certificeringsforløbet 

Step 1: E-learningskursus

E-learningskurset består af 7 lektioner + 1 test med derimellem indlagte øvelsesopgaver. Den afsluttende test skal bestås inden certificeringsdagene. E-learningskurset kan gennemføres i dit eget tempo, så du kan logge af og på så mange gange du har lyst.

Step 2: Erhvervsrettet test

Inden certificeringsdagene skal du selv, samt have tre ”kaniner”, til at udfylde en erhvervsrettet test. Resultaterne herfra vil blive anvendt som baggrund for træning og feedback på selve certificeringsdagen.

Step 3: Virtuel certificering

Den virtuelle certificering sker over 3 sessioner a ca. 2 timers varighed – inkl. pauser

Sessionerne indeholder

✓ Gennemgang og forståelse af de 9 kognitive test
✓ Fortolkning af resultater og udvalg af deltest
✓ Feedback og certificering

Step 3: Fysisk certificering

 På certificeringsdagen vil der være fokus på øvelser, tolkning og hvordan man aktivt kan anvende kognitiv test i kompetenceudvikling samt i rekruttering.

I sessionerne er der fokus på læringsmål og at skabe det bedste udgangspunkt for læring. Der vil derfor være opgaver imellem session 1 og 2 samt 2 til 3. Herudover vil der være opgaver mellem deltagerne i hver session samt præsentation af opgaverne. Vi vil tilstræbe os på at have maksimalt 5 personer pr. hold.

Det siger kunderne om at blive certificeret virtuel i Erhversrettet Test

Jeg opfattede vores online-sessioner som endog meget behagelige, effektive og personlige.

Planlægning af flere, kortere undervisningsgange i umiddelbar nærhed til hinanden betød, at jeg selv oplevede en bedre indlæring, end tilfældet nogle gange kan være ved et heldagskursus med fysisk fremmøde, hvor jeg som oftes har momenter, hvor jeg ’tuner ud’ i løbet af en dag. Placeringen af moduler betød, at jeg 1: stadig havde de foregående seancer i frisk erindring. 2: havde tid til at lade op og reflektere ind imellem.

Jeg vil som oftest hælde imod, at man får ”det ekstra” ud af at være fysiske tilstede, men oplevede efterfølgende, at det intense, men samtidig afslappede rum, der blev skabt var virkeligt effektivt og et særdeles godt alternativ til at hive en hel dag ud af arbejdskalenderen.

Line Ehlers – Global HR Assistant

Vil du gerne se, hvordan en rapport for erhvervsrettet testning kan se ud? Udfyld formularen herunder, så sender vi en demorapport til dig:


  Du kan altid afmelde dig igen


  Virtuel certificering – hvad får du med dig?

  På en virtuel certificering lærer du som udgangspunkt de samme ting som på en fysisk certificering – med de fordele og ulemper der er i forhold til at være online. Du lærer, hvad hver enkelt deltest giver dig af viden og indsigt, at fortolke i dybden – også ud fra rådata og give tilbagemelding til den analyserede person.

  Du bliver certificeret i den nyeste version af FinxS Erhvervsrettet test, så vi giver dig de bedste forudsætninger for at kunne udvikle dine medarbejdere eller rekrutterer den helt rigtige til jobbet. Erhvervsretet test kan med fordel kombineres med Extended DISC Basic, for at nuancere billedet af kandidaten endnu mere.

  Certificeringen tager udgangspunkt i de 3 G-faktorer, som blev udviklet af Charles Edward Spearman i 1904. For at blive certificeret i evnetest skal du selv gennemføre de 9 test samt gennemgå et e-learningsforløb. Teorien og resultaterne anvendes som baggrund for træning i feedback på testene, så resultaterne derefter kan sammenlignes med forskellige målgrupper.

  Kurt Lausen fortæller mere om erhvervsrettet test i denne video: 

  De 9 deltests

  Abstrakt logisk tænkning

  Evnen til at se helheder og muligheder, samt forstå de indbyrdes forhold mellem forskellige elementer. Relaterer sig til generel indlæringsevne som kan udvikles.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Forretningsudvikling, abstrakt matematik, IT, forskning og håndværker/bygningskonstruktør.

  Forståelse for logiske processer

  Evnen til at forstå årsagssammenhænge og effekten heraf. Ligeledes forståelsen af hvordan informationer omsættes i hverdagen samt systematisk tænkning. Dette område er sværere at udvikle.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Computerprogrammering, forskning, udarbejdelse af analyser, projektledelse, salg, indkøb og logistik.

  Rumlig tænkning

  Evnen til at se logiske processer visuelt, samt evnen til at styre den indsamlede information gennem visuel tænkning. Rumlig tænkning er ofte forbundet med kreative fag.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter.

  Forståelse for den sociale kontekst

  Evnen til at forstå sammenhænge og andre mennesker. En høj score tyder på stor menneskelig indlevelsesevne; nogle mennesker fornemmer hurtigt og intuitivt hvis en kollega ikke trives. Det er forståelsen for den sociale kontekst, som kommer i spil.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Ledere, undervisere, politikere, sælgere, fysioterapeuter og læger.

  Numerisk tænkning

  Evnen til at opfatte sammenhængen mellem numerisk information. Vi kender alle talrækker, hvor man skal skrive det næste til i rækken. Nogle ser det med det samme, imens andre skal bruge længere tid på at se sammenhængen.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Generelle fag med numerisk forståelse, detailsalg, ledelse, regnskab, logistik, økonomi og salg.

  Matematisk logisk tænkning

  Evnen til at forstå den logiske anvendelse af matematik, vurdere argumenter og påvise fejlbehæftede følgeslutninger. Evnen til at anvende matematik, logik og/eller statistik i beslutningsprocessen.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Dataanalyse, forskning, analytiker, indkøber, logistik og ledere.

  Ordparforståelse

  Evnen til at forstå sammenhængen mellem forskellige begreber og klissificere information. Det er evnen til at kombinere data, som har en sammenhæng. Typisk evnen til at komme med løsninger på kendte problemer.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Journalistik, planlægning, markedsføring, politik, forhandling og projektstyring.

  Hukommelsestest

  Evnen til at lagre mange visuelle objekter. Testeresultatet afspejler hvor hurtigt en person kan identificere små forskelle i relativt ens billeder. Indikerer hvor stor arbejdshukommelseskapaciteten er. En person med lav arbejdshukommelse vil profitere af korte og gentagne beskeder, kontra en person med med høj arbejdshukommelse.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Detailplanlægning, arkitektonisk design, grafisk planlægning, alle jobs som kræver god hukommelse.

  Tekstforståelse

  Evnen til at forstå skriftlig information, konceptualisere den og finde årsagssammenhænge. Resultatet afspejler evnen til at identificere væsentlig information og frasortere ligegyldig info ift. det problem som skal løses.

  Udvalgte relevante arbejdsområder:

  Journalistik, data- og analyseindsamling, identificering og løsning af problemer, evnen til at identificere et budskab – kan bruges i alle jobsammenhænge.

  Kontakt os


   HR Solutions

    Vil du vide mere om vores løsninger, eller har du brug for hjælp, så kontakt os! Vi sidder klar til at hjælpe dig og rådgive dig om, hvilke løsninger, der passer bedst til din organisation. Du hører fra os inden for 24 timer på hverdage.

   Hr Solutions A/S

   Østergade 4, 2. sal

   8370 Hadsten

   Informationssikkerhed

   Følg os

   da_DKDanish