Med en ISO 27001 certificering garanterer vi dig, at dine oplysninger er i sikre hænder hos os.

Men hvad er ISO/IEC 27001?

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer – herunder persondata – på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

Formålet med ISO/IEC 27001 er at opnå effektiv informationssikkerhedsledelse, der passer til vores virksomheds særlige behov, samt sikre at denne effektivitet fastholdes gennem en proces for løbende forbedring. Det betyder, at informationssikkerheden hele tiden opdateres, således at vi som virksomhed er i stand til at håndtere udfordringerne i en forretningsverden under konstant forandring.

ISO/IEC 27001 er en standard, som vi som virksomhed er blevet certificeret i, hvilket betyder, at vi har dokumentation for, at vi lever op til kravene i standarden.

da_DKDanish