I alle virksomheder såvel som organisationer er det vigtigt med et sundt og godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø skaber nemlig en større arbejdsglæde og motivation, en bedre trivsel samt en større tilfredshed hos medarbejderne. Deraf kommer også, at et godt arbejdsmiljø kan være med til at mindske sygefraværet og højne produktiviteten hos de ansatte.

For de fleste virksomheder og organisationer kan det derfor også være en god idé at gennemføre større medarbejderundersøgelser og trivselsmålinger for at sikre, at der er et sundt og godt arbejdsmiljø i virksomheden eller organisationen.

Derfor er det en god idé at lave medarbejderundersøgelser

Større medarbejderundersøgelser og trivselsmålinger kan hjælpe med at belyse, hvilke områder der er vigtige for virksomheden at sætte ind på for at sikre et sundt arbejdsmiljø med en god trivsel og høj medarbejdertilfredshed. Med disse undersøgelser kan ledelsen tage temperaturen på arbejdspladsen og finde frem til eventuelle problemstillinger, der skal handles på.

For alle danske virksomheder og organisationer med ansatte gælder desuden, at der skal laves en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Formålet med en APV er at lave en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø for at finde frem til eventuelle psykiske eller fysiske problemstillinger. Er der nogle problemstillinger, der skal tages hånd om, må virksomheden lave en konkret handlingsplan, der kan løse disse udfordringer.

Sådan laver du APV og undersøgelser af trivsel og medarbejdertilfredshed

Hos HR Solutions kan du med vores Survey løsning få hjælp til udarbejdelse af større undersøgelser som APV og trivselsmålinger. Med løsningen får du både opsætning af spørgeramme, test af spørgeramme, gennemførelse af undersøgelser samt præsentation af testresultaterne for den pågældende afdeling eller for det specifikke fokusområde I ønsker at måle på.

Det hele foregår online, hvilket gør det nemt og hurtigt for medarbejderne at udfylde spørgsmålene, samtidig med at det gør det nemmere at få et overblik over de forskellige testresultater.

Undersøgelserne kan både laves på baggrund af en standard spørgeramme, eller vi kan hjælpe jer med at lave en skræddersyet spørgeramme, som passer til jeres behov i virksomheden eller organisationen. Vores surveys kan desuden anvendes på mange forskellige måder og på mange forskellige områder.

Vores surveys kan blandt andet bruges til:

  • Måling og vurdering af medarbejdertilfredsheden på forskellige fokusområder
  • Analyse og kortlægning af indsatsområder til at øge trivslen
  • Undersøgelse af isolerede fokusområder som motivation, sikkerhed, ergonomi eller ledelse
  • Udførelse af APV gennem opsætning af online spørgerammer, som medarbejderne skal udfylde

Med vores surveys er det muligt at differentiere spørgsmålene, så de forskellige afdelinger eller teams kun får spørgsmål, der er relevante for dem. Du kan læse mere om vores survey løsning her.

Medarbejder-laver-trivselsmaaling

Det skal du huske når du laver APV og trivselsmålinger

Når der laves større undersøgelser som fx APV og trivselsmålinger, får virksomheden et faktuelt grundlag og et større retvisende billede af medarbejdernes vurdering af arbejdsmiljøet. Dette kan virksomheden bruge til at træffe beslutninger ud fra og lave konkrete handlingsplaner, der har til formål at forbedre de forskellige indsatsområder og dermed styrke arbejdsmiljøet i virksomheden.

Da en APV er lovpligtig, har den nogle specifikke krav i forhold til, at den skal indeholde følgende fem faser:

  • Kortlægning af det samlede arbejdsmiljø i virksomheden
  • Beskrivelse og vurdering af problemer i forhold til arbejdsmiljøet
  • Inddragelse af sygefraværet i virksomheden
  • Løsninger på arbejdsmiljøproblemer i prioriteret rækkefølge og en handlingsplan til denne
  • Retningslinjer i forhold til opfølgning på planen

Skal I lave en anden undersøgelse end en APV, bør I gøre jer klart, hvad I ønsker at undersøge, og hvorfor I ønsker at undersøge dette. Dette kan være med til at skabe grundlag for, hvilke temaer og fokusområder, undersøgelsen skal belyse.

Det er således også vigtigt, at undersøgelserne ikke står alene, men at virksomheden tænker disse undersøgelser som en del af en langsigtet strategi, der har til formål at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø. Er der specifikke fokusområder, som skal forbedres, kan det desuden være en god idé at lave løbende opfølgning på disse.

Med HRM-Nordic Measure kan virksomheden nemt og hurtigt lave løbende opfølgning på de forskellige indsatsområder, hvilket er med til at sikre, at der bliver rettet op på de forskellige områder.

Vi hjælper med virksomhedens interne undersøgelser

Hos HR Solutions kan du få hjælp til både APV, trivselsmålinger og andre interne undersøgelser, der kan hjælpe dig med at få større indsigt i, hvordan dine medarbejdere vurderer arbejdspladsen. Undersøgelserne kan du bruge til at lave forskellige indsatsområder for at skabe øget trivsel, motivation og tilfredshed hos medarbejderne.

Vil du vide mere om, hvordan du kan anvende surveys i virksomheden, eller er du interesseret i at få mulighed for at benytte vores surveys i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. Ring til os på 70 26 32 25 eller send os en mail på info@hrsolutions.dk.