I foråret mærkede vi for første gang, hvordan vi alle skulle tilegne os nye vaner og omstille os i forhold til at arbejde hjemmefra. Mange virksomheder var desuden nødsaget til at tænke nyt og anderledes for at komme igennem krisen. Hos HR Solutions ændrede vi i foråret også fokus og begyndte at udbyde virtuelle certificeringskurser, så vores kursister kunne gennemføre kurserne på hjemmearbejdspladsen.

Rigtig mange virksomheder er fortsat påvirkede af Coronakrisen, og med de nye restriktioner, som regeringen fremlagde for nylig, er mange medarbejdere igen enten sendt hjem eller sendt tilbage på hjemmearbejdspladsen. For nogle betyder det måske, at der er blevet færre arbejdsopgaver, og derfor er behovet for at kunne styrke ens kompetencer uden fysisk fremmøde igen blevet højaktuelt.

Vi udbyder 4 virtuelle certificeringskurser

Siden foråret har vi med stor succes kørt med tre forskellige virtuelle certificeringskurser. Siden da har vi dog fået tilføjet et virtuelt certificeringskursus mere, og vi tilbyder nu i alt fire virtuelle certificeringskurser, som kan hjælpe dig med at styrke dine kompetencer, imens du alligevel er hjemsendt eller arbejder hjemmefra.

De fire virtuelle certificeringskurser vi tilbyder er:

  • Erhvervsrettet test/ kognitiv test
  • Extended DISC Basic
  • Extended DISC Advanced Training
  • Salgs Kompetence Assessment

Erhvervsrettet test/kognitiv test

Erhvervsrettet testning er en kognitiv test eller værktøj, som består af 9 deltests, der bruges til at give indsigt i en persons evne til at lave ræsonnementer og tænke i større sammenhænge. Vores virtuelle certificering i erhvervsrettet testning kan således hjælpe dig med at få en større indsigt i de forskellige intelligensformer og sammenhængene imellem disse.

Erhvervsrettet testning kan bruges både i rekrutteringssammenhænge, men også til medarbejderudvikling, idet du får en bedre forståelse for en persons evner og lærer at vurdere disse i forhold til vigtige kompetencer i arbejdssammenhænge.

Extended DISC Basic

Extended DISC Basic er et personanalyseværktøj, som giver dig en større indsigt i en persons adfærd. Med dette værktøj kan du få større forståelse for forskellige persontyper og adfærdsstile samt få indblik i den enkelte medarbejders adfærd og motivation. Dette kan du bruge til at finde frem til, hvordan du kommunikerer mest effektivt til hver enkelt medarbejder.

En DISC-profil kan blandt andet anvendes i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, teamsammensætning, medarbejderudvikling og salgstræning. Derudover kan det også bruges til konflikthåndtering og lederudvikling.

Virtuelt-certificeringskursus

Extended DISC Advanced Training

Extended DISC Advanced Training er et udvidet kursus til dig, som allerede er certificeret i Extended DISC Basic. På dette certificeringskursus lærer du i højere grad, hvordan du fortolker de forskellige DISC-profiler. Derudover vil der i kurset være fokus på, hvordan forskellige faktorer har indflydelse på medarbejderens adfærd, beslutninger og kommunikation.

Med dette kursus får du således mulighed for at komme endnu dybere ned i teorien om personanalyser og få en dybere forståelse for forskellige persontypers adfærdsstil.

Salgs Kompetence Assessment

Salgs Kompetence Assessment er vores nyeste certificeringskursus. Salgs Kompetence Assessment er en salgsvurdering eller salgstest, som bruges til at analysere en sælgers styrker og udviklingsområder på 18 forskellige kompetencer. Salgstesten kan på den måde bruges til udvikling af sælgernes salgskompetencer.

På det virtuelle certificeringskursus lærer du om de 18 salgskompetencer og de mindsets, der går forud for et salg. Dette kan bruges til at få en større forståelse for de forskellige salgsstile, samt bruges til at udvikle strategier, der kan skabe bedre salgsresultater hos dine sælgere.

Fordele ved virtuel certificering

Der er flere fordele ved at tage et certificeringskursus virtuelt. Vores virtuelle certificeringskurser foregår altid live, hvilket gør det muligt at skabe en interaktion mellem deltagere og underviser. Alle vores virtuelle certificeringer er desuden opdelt i flere sessioner, hvor deltagerne får opgaver imellem sessionerne. Dette sikrer en bedre indlæring og giver samtidig kursisterne mulighed for at reflektere over det lærte.

Virtuel certificering giver de deltagende mulighed for at blive certificeret, mens de sidder på arbejdspladsen eller på hjemmearbejdspladsen og sparer dermed virksomheden for rejseomkostninger og overnatninger ude i forbindelse med deltagelse i certificeringskurset.

Endelig giver virtuel certificering mere fleksibilitet. Som deltager kan du selv kan bestemme, hvilke sessioner du kan og vil deltage i og hvornår. Ligesom det fysiske certificeringsforløb er du dog først certificeret i det enkelte kursus, når du har gennemført alle sessionerne i kurset.

Tilmeld dig vores virtuelle certificeringskurser

Er du interesseret i at vide mere om vores virtuelle certificeringer, er du velkommen til at ringe til os på tlf.: 70 26 32 25 eller sende en mail til os på info@hrsolutions.dk.

I vores kursuskalender kan du også se, hvornår vi afholder vores virtuelle certificeringer i de kommende måneder og tilmelde dig vores virtuelle kurser, når det passer dig.