Extended DISC® 4 Adfærdskort

En ny indgangsvinkel til tilbagemeldingssamtaler på gennemførte Extended DISC Person Analyse i forbindelse med rekruttering og medarbejderudviklingssamtaler.

Du får følgende udbytte

  • Genkendelse af de fire foretrukne adfærdsstile
  • Øget selvindsigt i det kortene prioriteres og sammenlignes med analysens resultat
  • ”Ice-breaker” i tilbagemeldingssamtale
  • Bedre forståelse for visuelt orienterede respondenter

Anvendelsesområder

Adfærdskortene kan anvendes i forbindelse med alle former for tilbagemeldingssamtaler; rekruttering, MUS, coaching mv.

Forslag til anvendelsesmetode

Personen, der har udfyldt en Extended DISC Person Analyse, prioriterer de fire kort. Det kort, som beskriver personen bedst, lægges først og så fremdeles med de øvrige kort.
Den efterfølgende dialog kan fx tage udgangspunkt i:

  • Om prioritering stemmer overens med analysens resultat
  • Om prioritering ikke sommer overens med analysens resultat
  • Hvad årsagen er til, at fokuspersonen har truffet netop dette valg

kr. 80,00

Extended DISC® 4 Adfærdskort

Andre købte også