Bransjerettet testing – 9 kognitive tester

Bransjerettet testing gir innsikt og forståelse i forhold til kandidatens arbeidstempo og feilmargin, innenfor 9 forskjellige kognitive områder. Testen belyser kandidatens evne til aktivt og grundig innsamle, kombinere, vurdere og bearbeide informasjon.

FinxS bransjerettet testing består av i alt 9 tester, som har til formål å belyse kandidatens evne til å tenke og trekke konklusjoner i forskjellige sammenhenger, herunder arbeidstempo og evnen til å svare korrekt.

Grunnen til at vi kaller det en bransjerettet test, er at vi vurderer kandidatens evne innen forskjellige kognitive områder. Ordet kognitiv kommer fra latin og betyr tenkning eller erkjennelse.

Bransjerettet testing forklarer kandidatens evne til å løse forskjellige oppgavetyper, disse kan være mer eller mindre relaterte til en jobb. Vi anbefaler derfor at det velges en deltest fra testalternativene som relaterer mest til arbeidsoppgavene.

Vil du gjerne se hvordan en rapport etter bransjerettet testing kan se ut? Fyll ut skjemaet nedenfor, så får du tilsendt en demorapport:


  Du kan altid afmelde dig igen


  Eksempel på bransjerettet testing

  Vi har tre kandidater til jobbintervju til en stilling som regnskapsfører, og velger å teste de tre kandidatene i forhold til numerisk tenkning, som handler om evnen til å lese og se sammenhengene mellom tall. Bransjerettet testing stiller 42 matematiske regneoppgaver på 9 min. Selv om de tre kandidatene kan ha lignende personprofiler, kan resultatet av testen være vidt forskjellig:

  Kandidat 1 besvarer 42 spm. på 8 min og besvarer 50 % korrekt

  Kandidat 2 besvarer 32 spm. på 9 min og besvarer 75 % korrekt

  Kandidat 3 besvarer 25 spm. på 9 min og besvarer 98 % korrekt

  Det som er interessant er å se på stillingskravene sammenlignet med erfaring, personprofil og utdannelse. Den beste kandidaten finnes ut fra en samlet vurdering av alt dette og ikke bare fra ett område.

  Abstrakt logisk tenkning

  Evnen til å se helheter og muligheter, i tillegg til å forstå innbyrdes forhold mellom forskjellige elementer. Relaterer seg til generell innlevelsesevne som kan utvikles.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Forretningsutvikling, abstrakt matematikk, IT, forskning og håndverker/bygningsarbeider

  Forståelse av logiske prosesser

  Evnen til å forstå årsakssammenhenger og effekten av dette. På samme måte forståelsen av hvordan informasjon omsettes i hverdagen, samt systematisk tenkning. Dette området er vanskeligere å utvikle.

  Utvalgte relevante fagområder:

  Dataprogrammering, forskning, analyseforberedelser, prosjektledelse, salg, innkjøp og logistikk.

  Spatial tenkning

  Evnen til å se logiske prosesser visuelt, samt evnen til å styre innsamlet informasjon gjennom visuell tenkning. Spatial tenkning er ofte forbundet med kreative fag.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter.

  Forståelse av sosial kontekst

  Evnen til å forstå sammenheng og andre mennesker. Et høyt resultat tyder på stor menneskelig innlevelsesevne, noen merker raskt og intuitivt hvis en kollega ikke trives. Det er forståelsen for den sosiale konteksten som gjør seg gjeldende.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Ledere, lærere, politikere, selgere, fysioterapeuter og leger.

  Numerisk tenkning

  Evnen til å oppfatte sammenhengen mellom numerisk informasjon. Vi kjenner alle til tallrekker, hvor man skal skrive den neste i rekken. Noen ser det med det samme, mens andre bruker lenger tid på å se sammenhengen.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Generelle fag med tallforståelse, butikkarbeider, ledelse, regnskap, logistikk, økonomi og salg.

  Matematisk logisk tenkning

  Evnen til å forstå den logiske brukes av matematikk, vurdere argumenter og påvise feilutregninger. Evnen til å bruke matematikk, logikk og/eller statistikk i beslutningsprosessen.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Dataanalyse, forskning, analytiker, innkjøper, logistikk og ledere.

  Forståelse for ordpar

  Evnen til å forstå sammenhengen mellom forskjellige begreper og klassifisere informasjon. Det er evnen til å kombinere data som har en sammenheng. Typisk evnen til å komme med løsninger på kjente problemer.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Journalistikk, planlegging, markedsføring, politikk, forhandling og prosjektstyring.

  Hukommelsestest

  Evnen til å lagre mange visuelle objekter. Testresultatet avspeiler hvor raskt kandidaten kan identifisere små forskjeller i relativt like bilder. Indikerer hvor stor kapasiteten er innen arbeidshukommelse. En person med lav arbeidshukommelse vil profitere på korte og gjentatte beskjeder, i motsetning til en med høy arbeidshukommelse.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Detaljplanlegging, arkitektonisk design, grafisk planlegging og alle jobber som krever god hukommelse.

  Tekstforståelse

  Evnen til å forstå skriftlig informasjon, konseptualisere denne og finne årsakssammenhenger. Resultatet avspeiler evnen til å identifisere viktig informasjon og velge bort uvesentlig informasjon i forhold til det problemet som skal løses.

  Utvalgte relevante fagfelt:

  Journalistikk, data- og analyseinnsamling, identifisering og problemløsning, evnen til å identifisere et budskap – kan brukes i alle jobbsammenhenger.

  Vil du vite mer?

  Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om løsningene, eller om du trenger hjelp. Vi sitter klare til å hjelpe deg og gi råd, om hvilke løsninger som passer best til din organisasjon. Du hører fra oss i løpet av 24 timer på hverdager.