Løsninger som understøtter hele HR-prosessen

HR Solutions leverer validerte løsninger og systemer som understøtter hele HR-prosessen. I tillegg til å være et intuitivt system med mer strømlinjeformede HR-proseser, har vi utviklingsløsninger til utvikling av medarbeidere, team og organisasjon.

HR-system

HRM-Nordic er det internettbaserte HR-systemet som består av:

 • Rekrutteringsmodul – spar opptil 50 % av tidsforbruket til rekrutteringene
 • Kontraktsmodul – send ut kontrakter til digital underskrift fra HRM-Nordic
 • Onboardingsmodul – sikerer en enkel oppfølging av introduksjonsprogrammene
 • Masterdata – enkel konstruksjon av felter og oversikter, bestem hvem som har lese- og skriverettigheter
 • MAS/MUS -modul – lag egne maler, gjør forberedelser og gjennomføringer online

Enkel i bruk, ingen krav til sertifisering – gratis support

Analyser & tests

FinxS er den validerte test- og analyseplattformen som danner grunnlaget for gjennomføring av skreddersydde tester og analyser.

Løsningene i FinxS brukes til coaching, rekruttering og utvikling av både personer, team og organisasjoner. Noen av løsningene krever sertifisering, andre ikke.

Her settes fokus spesielt på adferdstype, målrettet kommunikasjon og motivasjonsfaktorer.

I FinxS har du blant annet Extended DISC Person Analyse og Person Profile, 360° analyse, teamanalyser, kognitiv test, undersøkelser og den nye Sales Assessment – som er spesialutviklet bare til salg.

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelser er til ledere eller medarbeidere som ønsker å utvikle kompetanse innen ledelse og kommunikasjon.

Mange ledere har gitt uttrykk for at utdannelsen innen situasjonsbestemt ledelse, er den som har gitt best utvikling. Du kan gjennomføre utdannelsen online på engelsk, eller delta på en av de åpne samlingene.
Kontakt oss for mer informasjon.

Du kan sertifiseres som trener i situasjonsbestemt ledelse for å lære opp andre, enten i egen regi eller som konsulent.

Situasjonsbestemt ledelse inneholder også en 360-graders lederadferdsanalyse

Produkter

Bransjer

Løsningene kan brukes både innen HR, rekruttering, medarbeiderutvikling, ledelse, salgsledelse, selvledelse, coaching, teamutvikling og talentstyring. Få oversikten nedenfor:

Løsninger til HR

Analyser:

Sertifisering:

Løsninger til rekruttering

Sertifiseringer:

 • Sertifisering i Extended DISC Basis
 • Sertifisering i Extended DISC Advanced
 • Sertifisering i forretningsorientert test
 • Sertifisering i vurdering av salgskompetanse

Løsninger til ledelse

Sertifiseringer:

 • Sertifisering i Extended DISC Basis
 • Sertifisering i Extended DISC Team

Løsninger til salgsledelse

Analyser:

Sertifiseringer:

Sertifisering i Extended DISC Basis

 • Sertifisering i Extended DISC Team
 • Sertifisering i vurdering av salgskompetanse

Løsninger til medarbejderudvikling 

Sertifiseringer:

 • Sertifisering i Extended DISC Basis
 • Sertifisering i Extended DISC Team
 • Sertifisering i vurdering av salgskompetanse

Løsninger til teamudvikling

Sertifiseringer:

 • Sertifisering i Extended DISC Basis
 • Sertifisering i Extended DISC Team
 • Sertifisering i Extended DISC Advanced
 • Sertifisering i Extended DISC Advanced Team
 • Sertifisering i forretningsorientert test

Løsninger til selvledelse

Analyser:

Løsninger til coaching

Sertifiseringer:

 • Sertifisering i Extended DISC Basis
 • Sertifisering i Extended DISC Team

Løsninger til Talent Management

Analyser:

Sertifiseringer:

 • Sertifisering i Extended DISC Basis
 • Sertifisering i Extended DISC Team
 • Sertifisering i Extended DISC Advanced
 • Sertifisering i forretningsorientert test

Vil du vite mer?

Kontakt oss hvis du vil bli bedre kjent med løsningene eller trenger hjelp. Vi står klare til å hjelpe og gi gode råd, om hvilke løsninger som passer best til din organisasjon. Du hører fra oss innen 24 timer på hverdager.