Der er ingen tvivl om, at Corona-krisen har betydet, at vi alle har skulle tænke nyt, og har skulle vænne os til nogle andre vaner. Det er de færreste, der kan sige, at krisen ikke har påvirket dem i større eller mindre grad.

Hos HR Solutions har vi gennem tiden afholdt mange certificeringskurser inden for både Erhvervsrettet testning og DISC-profiler. Disse kurser, har hidtil krævet et fysisk fremmøde på certificeringsdagene. I januar i år ændrede vi dog fokus og begyndte derfor at udbyde certificeringskurserne med virtuel undervisning.

Større fleksibilitet med virtuelle certificeringskurser

Vores øgede fokus på virtuelle certificeringskurser og virtuel undervisning var først og fremmest et skridt fremad for at følge den digitale udvikling. Derudover giver virtuelle kurser og undervisning også en langt større fleksibilitet, som vi er glad for at kunne tilbyde vores kursister; der skal ikke afsættes tid til transport, man kan gennemføre kurset fra hjemmet eller fra arbejdspladsen – og samtidig får man synergieffekten ved at kunne sparre med sine medkursister.

Corona-krisen har betydet, at vi har trykket endnu mere på speederen i forhold til de virtuelle certificeringskurser. I starten af marts kunne du læse om vores virtuelle certificeringer i erhvervsrettet test og Extended DISC Basic, men vi har hurtigt kunne tilføje Extended DISC Advanced Training til vores udbud af virtuelle kurser – og der er flere på vej!

Styrk dine kompetencer fra hjemmekontoret

Virtuel undervisningI disse tider er der rigtig mange danskere, der har fået etableret et hjemmekontor, og som dermed også arbejder hjemmefra. Nogle brancher er dog stærkt påvirket af den nationale lock-down som Corona-krisen har ført med sig. Derfor oplever nogle brancher også, at deres arbejdsopgaver er blevet færre.

Derfor er tiden også oplagt for mange til at styrke deres kompetencer, som kan styrke virksomheden endnu mere, når vi når på den anden side af Corona-krisen. Derfor afholder vi fortsat vores certificeringskurser – alle vores kurser, som tidligere krævede fysisk fremmøde, er flyttet online i stedet.

Er du i tvivl om, hvad du får ud af vores (virtuelle) certificeringskurser?

P.t. udbyder vi følgende virtuelle certificeringskurser:

  • Erhvervsrettet test
  • Extended DISC Basic
  • Extended DISC Advanced Training

Erhvervsrettet test

Erhvervsrettet testning består af 9 kognitive tests, som giver indsigt i en persons arbejdshastighed og fejlmargin. De 9 kognitive tests dækker bl.a. over forståelse for logiske processer, forståelse for den sociale kontekst, hukommelsestest og tekstforståelse.

På certificeringskurset opnår du større indsigt i og forståelse for de forskellige intelligensformer samt de indbydes sammenhænge. Du lærer at fortolke og give en tilbagemelding til den analyserede person, og du bliver bedre rustet til medarbejderudvikling samt at rekruttere den rette til jobbet.

Extended DISC Basic & Advanced Training

Extended DISC er en personanalyse, der giver et nuanceret billede af fokuspersonens bevidste og ubevidste adfærd. Med en DISC-profil får du større indblik i og viden om, hvordan du bedst kommunikerer med fokuspersonen, hvad der motiverer fokuspersonen, og hvordan forskellige persontyper kan sammensættes til et effektivt team.

Extended DISC Advanced Training er en overbygning til Extended DISC Basic, hvor du får mulighed for at gå endnu mere i dybden med denne type personanalyse. Her er der særligt fokus på fortolkningsopgaven.

Extended DISC kan lige som erhvervsrettet tests anvendes til både medarbejderudvikling og rekruttering. Med viden fra både erhvervsrettet tests og DISC, kan du få et meget nuanceret billede af fokuspersonen – de forskellige tests og analyser komplementerer nemlig hinanden godt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores virtuelle certificeringskurser, er du meget velkommen til at kontakte os på  telefon 70 26 32 25 eller sende en mail til info@hrsolutions.dk.

da_DKDanish