De senere år er der kommet et større fokus på selvudvikling, og det at arbejde med sine kvaliteter, værdier, styrker og udfordringer for at skabe en positiv udvikling både personligt og professionelt. Selvudvikling handler om at blive klogere på, hvem man er, og hvad man vil i livet for at kunne udvikle sig til det bedre. Selvudvikling kræver derfor også stor selvindsigt og forståelse for sig selv.

Ønsker du at opnå større succes i dit arbejdsliv og blive en bedre dig, kan en selvevaluering således være vejen frem. Både ledere og medarbejdere kan have gavn af en selvevaluering, som sammen med en konkret udviklingsplan kan være med til at sikre, at man udvikler sig og ikke falder tilbage til gamle rutiner og adfærdsmønstre.

Hos HR Solutions tilbyder vi en selvstudierapport fra FinxS, der netop kan være med til at give dig en større selvindsigt og hjælpe dig med at arbejde med dig selv. Den kan på den måde understøtte et arbejde med selvudvikling og hjælpe dig med at få større succes i dit arbejdsliv.

Lav en selvevaluering med FinxS selvstudierapport

FinxS selvstudierapport er en workbook på 45 sider, hvor du har mulighed for at ave en personanalyse, der kan hjælpe dig med at få en øget forståelse af dig selv og blive klogere på, hvem du er, hvad der gør dig unik, og hvordan du opfører dig i forskellige situationer.

Rapporten bygger på teori om de fire DISC adfærdstyper, 4 Kvadrant Modellen og Extended DISC Diamanten, som bruges til at lave en udførlig personanalyse og give dig et større indblik i din adfærd og personlighedstræk.

Extended DISC modellen

Extended DISC modellen eller 4 Kvadrant Modellen tager afsæt i adfærdsteorier, som er blevet brugt i mere end 100 år, og arbejder med 4 overordnede adfærdsstile: Menneskefokuseret, opgavefokuseret, sansende og intuitiv.

På den horisontale akse i modellen er den sansende adfærdsstil vs. den intuitive adfærdsstil. Den sansende adfærdsstil ses hos personer, som typisk ønsker at analysere sig frem til ting, for at sikre at der bliver handlet korrekt, og som foretrækker regler og fakta. Den intuitive adfærdsstil ses hos personer, som elsker udfordringer, nye projekter og nye idéer, og som opfører sig impulsivt.

På den vertikale akse er den opgavefokuserede adfærdsstil vs. den menneskeorienterede adfærdsstil. Personer som er opgavefokuserede foretrækker mål og resultater, regler og fakta. De ønsker at arbejde effektivt for at nå deres mål uafhængigt af andre. Personer som er menneskeorienterede er holdspillere, som foretrækker samvær og en god atmosfære. De ønsker at høre andres meninger og informationsudveksle før der tages en beslutning.

I 4 Kvadrant Modellen arbejdes der desuden med 4 DISC adfærdstyper: Dominans (D), Indflydelse (I), Stabilitet (S) og Control (C). Personer som er intuitive/spontane har typisk en D eller I adfærd, hvor personer der er sansende har en S eller C adfærd. Omvendt har personer som er opgavefokuserede typisk en D eller C adfærd, hvor personer som er menneskeorienteret har en I eller S adfærd.

Extended DISC Diamanten

DISC-adfaerd

I Extended DISC Diamanten kombineres de 4 adfærdsstilesammensætninger: opgaveorienteret vs. menneskeorienteret og sansende vs. intuitiv og de 4 DISC adfærdstyper. Dette giver i alt 160 forskellige adfærdskombinationer, som fortæller noget om, hvordan en persons foretrukne adfærd er. Vi har med andre ord alle nogle hovedtræk fra to eller flere af de 4 DISC adfærdstyper. Herunder har vi beskrevet, hvad der karakteriserer de 4 DISC adfærdstyper.

Dominans (D)

Personer med D adfærd er opgavefokuserede og intuitive. De taler typisk om mål og resultater, hårde værdier, såsom profit eller penge, og dem selv. Som person er de ofte bestemmende, hurtige til at tage beslutninger og påståelige.

De er resultatorienterede og nyskabende beslutningstagere, som godt kan lide at tage kontrol, og som trives med forandringer og udfordringer. Personer med D adfærd har følgende attributter: Krævende, assertiv, utålmodig, beslutsom, direkte, uafhængig og stærk vilje.

Indflydelse (I)

Personer med I adfærd er menneskefokuserede og intuitive. De taler meget om blandt andet team-ånd, fremtiden, personer de kender og dem selv. Som person er de ofte åbne og venlige, snakkesalige og indimellem uorganiserede. De er ikke detaljeorienterede og fokuserer ikke på fakta.

Personer med I adfærd er sociale og udadvendte personer, som ønsker at være vellidte, og som nyder at være i centrum. De er energiske og positive, men ofte også uforsigtige og følelsesladede. Personer med I adfærd har følgende attributter: Snakkesalig, entusiastisk, livlig, optimistisk, udadvendt, spontan, udtryksfuld og overbevisende.

Stabilitet (S)

Personer med S adfærd er sansende og menneskefokuserede. De taler om fortiden, rigtigt og forkert, fakta og aftaler. Som person er de ofte lette at være sammen med, rolige, pålidelige, stabile, afslappede, lyttende og detaljeorienterede. De tænker over tingene og stiller spørgsmål, men er længere tid om at tage beslutninger.

Personer med S adfærd går meget op i regler og retfærdighed og søger mod sikkerhed og stabilitet. Personer med S adfærd har følgende attributter: Venlig, behagelig, ordentlig, stabil, rolig, støttende, omsorgsfuld og oprigtig.

Control (C)

Personer med C adfærd er sansende og opgavefokuserede. De taler blandt andet om analyser, detaljer fakta og regler. Som person er de stille, reserveret, tilbagetrukket og detaljeorienteret. De giver ikke ofte udtryk for deres synspunkter, men kan være kritiske overfor fakta. Derudover arbejder de forsigtigt og omhyggeligt og sørger for at undersøge fakta og information.

Personer med C adfærd er meget detaljerede og analytiske. De leverer høj kvalitet og forventer at andre gør det samme. De har følgende attributter: Nøjagtig, detaljeorienteret, omsorgsfuld, systematisk, analytisk, privat, reserveret og logisk.

 

Disse adfærdstræk som gør sig gældende for hver af de fire adfærdstyper kan kombineres på forskellige måder. En person kan således have en SC-adfærd med præference for S, hvilket betyder, at personen har en kombination af S og C adfærd som deres naturlige adfærd.

Tolkning af resultaterne fra selvstudierapporten

tolkning-af-selvevaluering

På baggrund af disse teorier giver FinxS selvstudierapporten dig en dybere indsigt i din adfærd, styrker og svagheder/udfordringer. Selvevalueringen giver dig indblik i, hvilke områder og adfærdstræk, der ligger inden og uden for din komfortzone og naturlige adfærd, og hvilke områder du skal bruge en bevidst adfærd og mere energi på.

Derudover giver analysen et indblik i dine motivatorer og fortæller dig, hvad der motiverer dig i et arbejdsmiljø, og hvad der dræner din energi. Analysen giver desuden indsigt i dine stressfaktorer og identificerer, hvilke situationer, der er med til at skabe stress på baggrund af dine resultater.

Endelig fortæller selvstudierapporten dig noget om din kommunikationsadfærd, din lytteadfærd og din beslutningstager adfærd. Her kan du således få indblik i, hvilke kommunikationssituationer, hvilken lytteadfærd og hvilken beslutningstager adfærd, der forekommer naturlige og unaturlige for dig.

Afslutningsvis giver FinxS selvevaluering dig indblik i din rolle i teamsammenhæng, og fortæller dig desuden, hvordan andre opfatter dig og din adfærd i teamsammenhæng.

Hvad får du ud af en selvevaluering

Med FinxS selvstudierapport har du således mulighed for at lave en grundig selvevaluering og analyse af dig selv. Selvevalueringen giver dig en stor indsigt i din egen unikke personlige adfærd på en lang række forskellige områder.

Denne brugbare viden kan være med til at give dig mere selvindsigt og hjælpe dig med at forstå dig selv bedre. Samtidig kan den viden du får fra selvevalueringen være med til at spille en afgørende rolle i forbindelse med din selvudvikling.

Som vi nævnte i begyndelsen af dette blogindlæg er selvindsigt vigtig for at kunne lave selvudvikling og blive en bedre udgave af sig selv. Er der nogle ting, du gerne vil ændre ved dig selv, kan du derfor med fordel bruge FinxS selvstudierapport som et værktøj til at forstå dig selv bedre og til at lave en personlig udviklingsplan til din selvudvikling.

Få lavet en selvevaluering hos HR Solutions

Selvudvikling kan være vejen til større succes for både medarbejdere og ledere. Vil du udvikle dine medarbejdere og styrke deres faglige kompetencer, eller ønsker du selv at ændre din egen adfærd, kan en selvevaluering med FinxS selvstudierapport hjælpe dig.

Analyseværktøjet giver dig den komplette viden om dig selv eller dine ansatte, som I kan bruge til at finde frem til, hvilke adfærdsmønstre og kompetencer I skal arbejde på at ændre og forbedre. På den måde kan selvevalueringen være med til at understøtte selvudviklingen og skabe større succes i arbejdslivet.

Vil du høre mere om, hvordan du kan få en selvevaluering med FinxS selvstudierapport er du velkommen til at ringe på 70 26 32 25 eller skrive en mail til info@hrsolutions.dk.