I en verden, der konstant udvikler sig, står virksomheder over for udfordringer, der kræver en dynamisk tilgang til ledelse. Én tilgang, der har vundet stigende opmærksomhed og anerkendelse, er situationsbestemt ledelse. Dette koncept fokuserer på at tilpasse ledelsesstilen til de specifikke omstændigheder og behov, der opstår i en given situation.

Hvad er Situationsbestemt ledelse?

Situationsbestemt ledelse, udviklet af Paul Hersey og Ken Blanchard, anerkender, at der ikke findes en “one-size-fits-all” ledelsesstil. I stedet bliver ledelse betragtet som en dynamisk proces, hvor lederen nøje tilpasser sin tilgang baseret på tre hovedfaktorer: opgavens karakter, medarbejderens modenhed og den kontekst, hvor arbejdet udføres. Dette indebærer f.eks. at forstå, at forskellige opgaver og situationer kræver forskellige tilgange.

Skab merværdi gennem Situationsbestemt ledelse

 1. Tilpasning til opgaver:
  • Identificér kompleksiteten af de opgaver, I står over for.
  • Brug en mere styrende tilgang, når opgaverne er klare og en mere støttende tilgang, når der er behov for at fremme kreativitet og innovation.
 2. Forstå medarbejdermodenhed:
  • Vurder medarbejdernes færdigheder, erfaring og engagement.
  • Tilpas ledelsesstilen efter medarbejdernes modenhed, ved at give mere støtte til mindre erfarne medarbejdere og mere autonomi til dem med mere erfaring.
 3. Kontekstens Betydning:
  • Anerkend den kontekst, hvor opgaverne udføres.
  • Justér ledelsesstilen baseret på den organisatoriske kultur, samarbejdspartnere og eksterne faktorer.

Såå… 

Situationsbestemt ledelse er altså ikke blot en ledelsesfilosofi, men en nøgle til at skabe værdi for virksomheden. Det vil desuden bidrage til at opbygge langvarige og givende relationer med kunder og samarbejdspartnere.

Med en uddannelse i situationsbestemt ledelse bliver det altså meget nemmere for dig at lede alle dine medarbejdere. Læs meget mere om uddannelsen her: Situationsbestemt ledelse – bliv uddannet (hrsolutions-as.com)

da_DKDanish