I dagens komplekse og dynamiske arbejdsmiljø er det afgørende at forstå menneskers personprofiler og adfærd for at opnå succes. En af de mest effektive tilgange til at opnå denne forståelse er gennem Extended DISC-metoden. Extended DISC er et værktøj, der hjælper organisationer med at identificere, forstå og tilpasse sig medarbejdernes adfærdsmønstre i arbejdsrelaterede situationer.  

Hvad er Extended DISC? 

Extended DISC står for “Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness”, og det er en personlighedsprofilmetode, der hjælper med at afdække, hvordan individer opfører sig og reagerer i arbejdsmiljøet. Extended DISC bygger på DISC-modellen, men udvider den for at give en mere nuanceret forståelse af menneskers adfærd. 

Extended DISC klassificerer individer i fire hovedkategorier – husk dog på, at det er de færreste, der har rent D, I, S eller C i sig – vi har alle en kombination af noget, dog kan du sagtens være høj på fx C:  

  • Dominance (D): Dette refererer til mennesker, der er målrettede, beslutsomme og fokuseret på resultater. De er ofte handlekraftige og foretrækker at tage kontrol over situationer. 
  • Influence (I): Individer i denne kategori er sociale og udadvendte. De er gode til at kommunikere, motivere og påvirke andre. De søger ofte at bygge relationer og trives i teambaserede miljøer. 
  • Steadiness (S): Personer med denne profil er rolige, tålmodige og stabile. De er gode til at opretholde harmoni og trives i situationer, hvor der er behov for vedholdenhed og samarbejde. 
  • Conscientiousness (C): Dette henviser til mennesker, der er nøjagtige, detaljeorienterede og systematiske. De trives i strukturerede miljøer og prioriterer præcision og kvalitet. 

 

Hvordan fungerer Extended DISC? 

Extended DISC-værktøjet fungerer ved at bede individer om at besvare en række spørgsmål i en personlighedstest. Resultaterne fra testen bruges til at generere en personprofil, der placerer den enkelte på en skala inden for de fire hovedkategorier (Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness). Resultaterne er ikke en fastlåst beskrivelse, men snarere en dynamisk visning af, hvordan personen reagerer i forskellige situationer og kontekster. 

Men hvorfor er Extended DISC vigtigt i arbejdslivet? 

Extended DISC er en uvurderlig ressource for organisationer og enkeltpersoner af flere årsager: 

  • Forbedrer kommunikation: Ved at forstå ens egen og andres personprofiler kan medarbejdere forbedre deres kommunikationsevner. Dette gør det lettere at tilpasse kommunikationsstilen til modtageren og minimere konflikter. 
  • Konfliktløsning: Extended DISC giver mulighed for at identificere potentielle konflikter, før de opstår. Ved at forstå, hvordan forskellige personligheder reagerer, kan organisationer håndtere konflikter mere effektivt og skabe et mere harmonisk arbejdsmiljø. 
  • Rekruttering og teamsammensætning: Ved at bruge Extended DISC-værktøjet kan organisationer bedre matche kandidater med de krav og kulturer, der passer til deres teams og virksomhed. Dette kan resultere i mere effektive og harmoniske arbejdsgrupper. 
  • Personlig og professionel udvikling: Extended DISC hjælper individer med at identificere deres styrker og svagheder samt områder, hvor de kan udvikle sig. Dette er afgørende for personlig og professionel vækst. 

 

Så for lige at samle op…  

Extended DISC er en kraftfuld metode til at forstå personprofiler og adfærd i arbejdsverdenen. Ved at identificere, hvordan forskellige personligheder reagerer i forskellige situationer, kan organisationer og enkeltpersoner forbedre kommunikationen, minimere konflikter og skabe mere effektive arbejdsgrupper. Det er en værdifuld ressource i dagens komplekse og dynamiske arbejdsmiljø, der kan hjælpe med at opnå succes på både individuelle og organisatoriske niveauer.