Selvledelse er blevet et udbredt fænomen blandt rigtig mange virksomheder. Det handler i høj grad om, at man giver medarbejderne frihed til selv at tilrettelægge deres arbejdsdag samt at prioritere deres opgaver. Nogle undersøgelser har også vist, at selvledelse er blevet en væsentlig motivationsfaktor for medarbejderne.

Selvom medarbejderne i høj grad selv kan strukturere deres arbejdsdag, betyder det ikke, at behovet for ledere og mellemledere er forsvundet. Tværtimod. Der stilles dog andre krav til lederne.

Sæt rammerne for medarbejderens selvledelse

Som leder skal du sætte de rammer, som det forventes, at medarbejderne arbejder inden for. Rammerne skal hjælpe medarbejderne med at prioritere deres opgaver, samt hjælpe dem på den rette vej mod virksomhedens overordnede mål og resultater.

Inden for disse rammer bør medarbejderne være i stand til selv at prioritere deres arbejdsopgaver. For at medarbejderne kan lede sig selv, har de behov for at kende virksomhedens mål, samt at kunne afgrænse og prioritere deres arbejdsopgaver.

Det er også vigtigt, at medarbejderne ved, hvornår de har løst en eller flere opgaver succesfuldt, samt at de er i stand til at evaluere over deres egen indsats. Som leder skal du derfor sikre dig, at rammerne for medarbejdernes arbejde er kommunikeret tydeligt ud, lige som du også skal tydeliggøre, hvad der skal til for, at en medarbejder er en succes.

Selvledelse skaber motiverede medarbejdere

Som skrevet tidligere er selvledelse blevet en væsentlig motivationsfaktor for rigtig mange medarbejdere. Medarbejderne føler, at de får ansvar, og derfor vil de også være mere engagerede i at få en opgave til at lykkes og være en succes. Dermed tager medarbejderen også et større ejerskab over at opnå medarbejderens egne og virksomhedens mål.

Som leder vil du også opleve, at selvledende medarbejderne udlever virksomhedens værdier i langt højere grad. For at dette lykkes, kræver det selvfølgelig, at lederen har tydeliggjort virksomhedens værdier, strategi, mål, retningslinjer m.m. overfor medarbejderne.

Der er dog også en risiko ved at lade medarbejderne være selvledende. I dag, hvor mange medarbejdere har deres arbejdscomputer og -telefon med hjem, har mange medarbejdere svært ved at lægge arbejdet fra sig. Der kan også være, at en medarbejder har svært ved at prioritere sine opgaver, og derfor føler sig presset.

I begge tilfælde vil der være risiko for, at en eller flere medarbejdere får stress som følge af selvledelse. Her er det lederens rolle at hjælpe medarbejderen på rette vej, og hjælpe med at prioritere opgaverne, hvis det er det, medarbejderen har behov for.

Bliv en bedre leder for den selvledende medarbejder

Leder for selvledende medarbejdere

Som leder for selvledende medarbejdere er det din opgave at videreformidle virksomhedens mål og resultater, så medarbejderne kan prioritere deres opgaver rigtigt. Derfor skal der også sættes ord på virksomhedens strategi: Hvad er formålet med arbejdsopgaverne, hvad er målet, hvordan skal opgaverne løses og så videre.

Det handler blandt andet om at skabe en fælles forståelse blandt alle medarbejderne, da det vil være med til at sikre, at alle medarbejderne arbejder hen mod samme mål.

Hvis du vil være en endnu bedre leder over for dine selvledende medarbejdere, har vi en række værktøjer, der kan hjælpe dig:

Med personanalyser og Salgs Kompetence Assessment får du et indblik i medarbejdernes stærke sider og udviklingsmuligheder. Med Situationsbestemt Ledelse en række værktøjer, som kan hjælpe dig til at målrette din ledelsesstil med modtagernes kompetenceniveau samt til den givne situation.

Har du spørgsmål til, hvordan du aktivt kan anvende vores forskellige løsninger som leder – og ikke mindst som leder for selvledende medarbejdere, så kontakt os. Ring til os på 70 26 32 25 eller send en mail til info@hrsolutions.dk.